Vi belyser PMS

Vi på UNIQE vill belysa detta ämne för att tillsammans kunna öppna upp en acceptans, få mer information samt hjälp och stöd. Tillsammans kan vi vara ännu mer unika med vår öppenhet om PMS/PMDS.

PMS symbol

Vi på UNIQE kommer att ta fram en symbol för PMS inom kort. Det som kommer att symbolen för PMS är en fjäril. Varför?

Helheten och utvecklingen kring UNIQE´s satsning om PMS hittar du under hälsa/pms.