Avtal, villkor & Information

Dina användaruppgifter


Ditt medlemskap på UNIQE är personligt, vilket innebär att det är bara du själv som får använda det. Du ansvarar för allt användande av ditt medlemskap, till exempel vad som skrivs i dina inlägg, oavsett om någon annan använt det med eller utan din tillåtelse. Du ansvarar även för att lösenordet inte kommer ut.

Det är förbjudet att använda eller skicka det vidare någon annans medlems användarnamn och/eller lösenord. Om du upptäcker att någon använt ditt medlemskap ska du på en gång meddela oss detta genom att skicka ett mejl till e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Regler om användning av UNIQE  och den information du lägger upp


Du får inte använda UNIQE för kommersiella ändamål utan skriftlig tillåtelse.
Du får inte skicka spam, kedjebrev, skräpmejl eller mejl med kommersiellt syfte. Du får dessutom inte systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda.

Du får inte använda andras uppgifter och logga in på en server eller konto som inte är avsett för denna användare, försöka testa systemets sårbarhet eller bryta säkerhetsspärrar, försöka störa servicen för annan användare genom att skicka virus eller liknande, eller förfalska en TCP/IP packet header eller del av informationen i e-post.

Den information du lägger ut, i form av kommentarer i bloggar eller i övrigt, får inte strida mot svensk lag. Informationen får t.ex. inte innehålla eller omfatta något av följande:
▪ Hets mot folkgrupp eller andra yttranden som är kränkande mot grupper av människor, t.ex. människor med viss etnisk eller religiös tillhörighet, homosexuella, handikappade eller sjuka.
▪ Hot eller förtal (till exempel utpekande av andra personer som brottsliga).
▪ Kränkningar av personer eller grupper av personer såsom obsceniteter eller stötande material eller annat oförenligt med god netikett (Du kan läsa mer om netikett på http://www.netikett.se/ och http://www.wikipedia.se/.)
▪ Våldsskildring, barnpornografi eller annan pornografi.
▪ Upphovsrättsligt skyddat material som du inte själv har skapat eller som du inte har upphovsmannens tillstånd att publicera eller sprida.
▪ Erbjudanden av sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande.
▪ Förfrågningar om piratkopior och/eller försäljning/köp av stöldgods.
▪ Intrång i annans privatliv eller adresser, telefonnummer och e-postadresser.
▪ Reklam för kommersiella varor och tjänster.
▪ Spridning av datavirus.
▪ Brott mot tystnadsplikt (gäller t.ex. läkare och präster).
▪ Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet.


Ditt ansvar för inlägg och annat innehållVi ansvarar inte för dina inlägg eller annat innehåll du skapar på UNIQE, oavsett om detta sker genom deltagande i blogg eller på annat sätt. Du som medverkar ansvarar själv för innehållet och du kan alltså ställas till svars för detta.

Vi gör ingen förhandskontroll eller censur av den information som görs tillgänglig på UNIQE. Däremot kan vi kontrollera informationen i efterhand.
Om vi bedömer att du har brutit mot våra regler eller uppträtt olämpligt på något annat sätt (till exempel genom att skriva obscena inlägg, låtsas vara någon annan, försöka skapa osämja eller skrämmas) kan vi när som helst och utan förvarning radera dina inlägg, stänga av dig och/eller avsluta ditt medlemskap utan att du får någon rätt till ersättning från oss. Återbetalning av eventuell medlemsavgift görs inte i sådant fall.

Om den information du publicerat på UNIQE skulle leda till skadeståndsskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller på annat sätt är du skyldig att ersätta oss och hålla oss skadeslösa. Du är anonym på UNIQE, men din dators ip-nummer registreras, vilket innebär att vi kan spåra dig. Vi kan även lämna information om brottslig verksamhet vidare till polis eller åklagare.

Om vi görs uppmärksamma på besökare som missköter sig kan vi även skicka vi en abuse-anmälan till personens internetleverantör. Dessa har stränga regler för vad deras kunder får och inte får göra när de är uppkopplade via deras tjänster. Bryter man mot dessa regler blir man normalt kontaktad av sin internetleverantör och i värsta fall avstängd från sin internettjänst.

Vi förbehåller oss rätten att stänga ned UNIQE om det visar sig att alltför många användare inte följer våra regler på sådant sätt att det är omöjligt att upprätthålla UNIQE som en trevlig, säker och intressant mötesplats.

 


Din integritet och godkännande av användning av dina personuppgifter


Vi ansvarar för dina medlemsuppgifter och värnar om din personliga integritet. Vi följer självklart de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

För att du ska kunna använda UNIQE måste vi behandla dina personuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom att du registrerar dig som medlem på UNIQE samtycker du till att vi får behandla dina personuppgifter i enlighet med de ändamål som listas här nedanför, inklusive behandling på Internet. Om du inte samtycker till den behandlingen av dina personuppgifter kan du inte använda UNIQE, och ska inte registrera dig.

Dina personuppgifter kommer att behandlas och lagras av UNIQE för följande ändamål:
▪ Administration av ditt medlemskap.
▪ Analys och marknadsundersökningar av, samt information och marknadsföring till, UNIQE´s medlemmar, (t.ex. hur många gillar inredning, hur många bor i Örebro).
▪ Redaktionella sammanställningar och framställande av statistik om UNIQE´s medlemmar (t.ex. antal % läser böcker och utveckling av UNIQE (t.ex. antal % önskar att UNIQE skall utvecklas eller förändras på något annat sätt).

Personuppgiftsansvarig är samtliga utvalda bloggare på UNIQE. Personuppgiftslagen ger dig ingen rätt att få dina inlägg raderade på din begäran.
 Ansvarsfriskrivning


De råd och tips du får på UNIQE (gäller t.ex våra bloggare, artiklar, etc.) kan inte ersätta personlig yrkesmässig rådgivning i det enskilda fallet. Informationen och råden ska ses som en stimulans att söka vidare information och kunskap. Vi ansvarar inte för materialets aktualitet, korrekthet eller fullständighet.

Funktioner i medlemskapet kan bytas ut eller förändras, utan att vi är återbetalningsskyldiga av eventuell medlemsavgift.
Där det förekommer länkar till andra sajter på UNIQE tar vi inget ansvar för sådana länkar eller de sajter de leder till.
Vi strävar efter att UNIQE ska vara fri från virus och andra eventuella risker men kan tyvärr inte garantera detta. Användning sker alltså på eget ansvar och egen risk. Använd alltid ditt eget virusprogram och scanna efter virus innan du börjar använda UNIQE.
Vi tar inget ansvar för medlemmarnas åsikter eller handlingar på UNIQE.
Vårt ansvar är begränsat till sakskador som orsakats av vårdslöshet från vår sida. Ansvaret omfattar ersättning för skäliga och styrkta kostnader upp till 1500 kr inom en tolvmånadersperiod. Vi ansvarar inte för indirekta skador eller förluster, såsom utebliven vinst, skador på grund av förlorad data, trasiga datorer, avbrott i verksamheten eller kränkning, orsakade av användandet av eller oförmåga att använda UNIQE.
Eventuella ersättningskrav skall framställas inom skälig tid från den dag du fick eller borde ha fått kännedom om den omständighet på vilket kravet grundas, och senast inom två (2) år från den tidpunkt då omständigheten inträffade.

 


Avsluta medlemskap


Du kan när du vill säga upp ditt medlemskap. Uppsägning ska ske per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.